Академик Свищов
официален сайт

База

"Академик" Свищов разполага с уникална за Северна България база, състояща се от градски стадион с капацитет 13,500 места, тренировъчно игрище и трети стадион с трибуна, част от базата на СА "Д. А. Ценов".

От няколко години функционира и игрище с изкуствена настилка и осветление.

Общината е предоставила за ползване и градската зала, която е напълно отремонтирана и обновена.

Админ